Stroke unit voor optimale beroertezorg in de regio

Ons ziekenhuis opende vorige maand een stroke unit op Campus Mariëndal. Patiënten die door een hersenberoerte getroffen worden, kunnen we voortaan verzorgen in speciaal uitgeruste bewakingskamers.

Iedere dag krijgen meer dan vijftig mensen in ons land een hersenberoerte. Dat kan door een lek in een bloedvat zijn (hersenbloeding) of een blokkering van een bloedvat (herseninfarct), dit laatste meestal door een bloedklonter (trombose).

Wie het overleeft, blijft vaak invalide. Een gespecialiseerde afdeling beroertezorg betekent een meerwaarde voor onze regio. Hoe sneller een patiënt behandeld kan worden op een gespecialiseerde eenheid beroertezorg of stroke unit, hoe groter de kans op goed herstel of overleven. Sinds de opening in februari ontving de nieuwe eenheid in Tienen meer dan 30 patiënten.

Verhoogde bewaking

Hoofdverpleegkundige Patrick Piot: “Op de stroke unit beschikken we over vier bedden met speciale apparatuur voor verhoogde bewaking van patiënten die door een hersenberoerte werden getroffen. De verpleegpost ligt tegenover de patiëntenkamers. Door de grote ramen zijn de patiënten continu in het gezichtsveld van de verpleging en kan ze de evolutie van de toestand van de patiënten voortdurend opvolgen. De parameters van elk van de patiënten (hartritme, zuurstofsaturatie, bloeddruk en ECG) zijn centraal en continu zichtbaar op de monitors in de verpleegpost. De verpleegkundigen volgden een specialisatie in beroertezorg.” 

Snelle behandeling en revalidatie

Dr. Anneke Govaerts, diensthoofd neurologie en afdelingshoofd van de nieuwe stroke unit: “Het is belangrijk eerst vast te stellen of het om een herseninfarct of hersenbloeding gaat. Daarvoor is een CT-scan of een MRI-scan nodig. Bij een herseninfarct kan een trombolyse aangewezen zijn. We geven dan via een infuus medicatie om de bloedklonter op te lossen. Hoe sneller deze behandeling begint, hoe beter de resultaten. Na de eerste behandeling op de spoedafdeling verblijven patiënten doorgaans drie dagen op de stroke unit tijdens de meest acute fase. Dankzij een goed uitgewerkt zorgpad kunnen we bij een beroerte snel een optimale behandeling en revalidatie starten. Onze kinesisten starten binnen 48 uur met revalidatieoefeningen, onder toezicht van de collega’s revalidatieartsen. De logopedisten bekommeren zich om spraak- en slikfunctie. Indien endoscopisch slikonderzoek nodig is, gebeurt dit in samenwerking met de NKO-arts. Ook sociaal assistenten, psychologen, ergotherapeuten en diëtisten zijn onmisbaar in ons team. Deze gestandaardiseerde en snelle multidisciplinaire aanpak biedt patiënten de beste kansen op goed herstel”, aldus dr. Govaerts.

Samenwerking met UZ Leuven

De verschillende behandelingen van een beroerte worden in de toekomst in een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen in een regio aangeboden. “We hebben met UZ Leuven een samenwerkingsprotocol ondertekend”, gaat dr. Govaerts verder. “Trombolyses voeren we op onze spoedafdeling in Tienen uit. Een bloedklonter plaatselijk verwijderen met behulp van radiologisch onderzoek (trombectomie) gebeurt in UZ Leuven. De patiënten komen een dag na de trombectomie terug naar ons ziekenhuis op de stroke unit.”