Tijdelijke stopzetting raadplegingen, geplande onderzoeken en ingrepen

Conform de beslissing van de overheid wordt beslist om alle raadplegingen, geplande onderzoeken en ingrepen vanaf zaterdag 14 maart te annuleren, en dit zowel in Tienen als in Aarschot. 

Alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen gaan uiteraard wel door. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën worden voortgezet.  Zit je met een dringend medisch probleem, of twijfel je of je klachten dringend zijn? De huisartsen en het ziekenhuis blijven beschikbaar. Je kan telefonisch een consult met een specialist aan vragen in MCT via (t) 016 80 95 82 of in MCA via (t) 016 55 17 11, of naar onze dienst Spoedgevallen komen.

Regeling raadplegingen kindergeneeskunde

Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid worden de raadplegingen voor ‘niet-dringende’ problemen uitgesteld. Wij willen hier, conform met de aanbevelingen van de Belgische kinderartsen benadrukken dat de essentiële zorgen voor kinderen zeker verder verstrekt worden. Meer bepaald blijven raadplegingsmogelijkheden voorzien voor:

  • Het 7de dagsonderzoek van de pasgeborenen na ontslag uit de materniteit
  • Alle vaccinaties voor kinderen tot 15 maanden
  • Alle problemen die door de ouders als dringend ingeschat worden
  • Alle controles die nodig zijn voor chronische patiënten
  • Alle verwijzingen door de huisarts

Bij inschrijving zullen de patiënten met infectieuze problematiek fysiek gescheiden worden van de andere patiënten (aparte wachtzalen). Ook wordt in de wachtzalen een afstand van minimaal 1,5 m bewaard tussen patiënten. Wij vragen de patiënten met niet-infectieuze problemen bij voorkeur in de voormiddag een afspraak te maken (016/80.95.82).

Bezoekersregeling

Als maatregel tegen de verspreiding van het Coronavirus is er geen bezoek meer toegelaten, met uitzondering van volgende gevallen:

  • Materniteit (1 partner),
  • Pediatrie (1 ouder),
  • Palliatieve zorgen (bezoek in overleg met de behandelende arts).

Elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 17 en 19 uur kan u materiaal zoals kleding en was afgeven of ophalen in de blauwe tent op de parking voor campus Mariëndal, of aan de ingang van St.-Jan. Gelieve het materiaal als één afgesloten pakket af te leveren, met een duidelijke vermelding van de naam en het kamernummer van de patiënt.

We nemen deze beslissing om onze patiënten de beste zorg te kunnen geven in een veilige omgeving.