Vanaf nu transfers, opname en ontslag in nieuw elektronisch patiëntendossier KWS

We hebben een eerste mijlpaal genomen richting nieuw elektronisch patiëntendossier. Zondagmiddag 16 juni zijn we overgeschakeld op een eerste module van het Klinisch Werkstation (KWS), het elektronisch patiëntendossier van nexuzhealth. De eerste KWS-module gaat over de verwerking van administratieve gegevens bij opname, transfer en ontslag van de patiënt.

Het KWS wordt gebruikt in zowat de helft van de Vlaamse ziekenhuizen, en in de 4 ziekenhuizen van ons ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant. 

De directie trakteerde de aanwezige medewerkers in de voormiddag op koffiekoeken, een lekkere portie energie voor de overstap om 13 uur. Externe partner nexuzhealth bracht een grote taart mee voor het implementatieteam, dat alles in goede banen leidde en het voorbije halfjaar meer dan 600 medewerkers heeft opgeleid. Voortaan zullen 2 op 3 medewerkers van ons ziekenhuis dagelijks met KWS werken.

Voorjaar 2020 is het medisch dossier in KWS klaar en kunnen we onze patiënten online inzage geven in hun dossier via een beveiligde website en app. Ook de huisartsen zullen dan via het nexuzhealth-portaal toegang krijgen.