Wachtpost en dienst spoedgevallen ondertekenen akkkoord

De huisartsen van wachtpost Tienen en omgeving en de spoeddienst van ons ziekenhuis hebben op 3 augustus een samenwerkingsakkoord ondertekend. Het plan legt afspraken vast voor de organisatie van de dringende zorg in de regio, doorverwijzing, communicatie en dienstverlening.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Bock verwacht dat tegen eind 2017 alle huisartsenwachtposten een dergelijk afsprakenplan hebben met de spoeddiensten uit hun regio.

Met deze richtlijn wil Minister Maggie De Block het gebruik van wachtdiensten, wachtpost en spoeddienst meer stroomlijnen. Wie verstrekt bijvoorbeeld de dringende zorgen ’s avonds of ’s nachts in de week en in het weekend, en wie op feestdagen? Hoe gebeurt de communicatie en doorverwijzing over de onderzochte patiënten? En wordt de dienstverlening aan patiënten geëvalueerd?

Het afsprakenplan tussen de wachtpost Tienen met de dienst Spoedgevallen is een van de eerste in de provincie Vlaams-Brabant en formaliseert voor een groot deel de samenwerking zoals die al jaren in de praktijk loopt. De overeenkomst wil ook de dringende zorg voor patiënten buiten de normale openingsuren verbeteren. Hiervoor worden afspraken gemaakt over een snelle doorverwijzing van patiënten door de huisarts vanuit zijn praktijk of huisartsenwachtpost naar RZ Heilig Hart Tienen als preferentieel ziekenhuis.

Huisarts en voorzitter HAZOH (huisartsenkring Zuid-Oost Hageland) dr. Johan Wuyts: “Aangezien Leuven en Tienen ook pilootproject zijn voor het 1733-nummer was dit protocolakkoord meer dan wenselijk. We hebben dit in een prima collegiale sfeer kunnen opstellen en we zijn ervan overtuigd dat dit zeker een meerwaarde betekent voor de niet-planbare zorg in de regio. We hopen dat voor zowel huisartsen als spoedartsen dit afsprakenplan kan bijdragen tot een optimale samenwerking ten bate van de patient.”

Dr. Tine Crits, medisch diensthoofd Spoedgevallen: “Het afsprakenplan beschrijft de richtlijnen voor een efficiënte verwijzing naar de Spoedgevallen via verwijsbrief. Een goede communicatie over de patiënt is essentieel. Met dit afsprakenplan hebben we hetzelfde doel voor ogen, nl. voor elke patiënt de juiste dringende zorg op de juiste plaats en op het juiste moment. Structurele overleg- en evaluatiemomenten tussen huisartsenwachtpost en Spoedgevallendienst helpen om dit doel te realiseren.“