Zwangere vrouwen krijgen voortaan dezelfde zwangerschapsbegeleiding

Zorgpartners Oost-Brabant starten met eerste volledig geïntegreerd prenataal zorgpad in Vlaanderen

Op 1 november start de regio Leuven-Diest-Tienen als eerste in Vlaanderen met een vast zorgtraject voor alle zwangere vrouwen met een laagrisicozwangerschap. Bedoeling is om voortaan dubbele, tegenstrijdige of onvoldoende informatie te vermijden voor wie zwanger is. De nauwe samenwerking tussen huisartsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen is een belangrijke stap in de organisatie van de zwangerschapszorg. Vooral psychosociaal kwetsbare vrouwen krijgen hiermee betere kansen voor hun kind.

Zwangere vrouwen zien vaak door het bos de bomen niet meer in het diverse aanbod van consultaties en adviezen. Daarom hebben de zorgpartners in Oost-Brabant de handen in mekaar geslagen om versnipperde zorg in de toekomst te vermijden. Het Expertisecentrum De Bakermat ontwikkelde samen met het Plexus-ziekenhuisnetwerk (Leuven – Tienen – Diest), Kind en Gezin, huisartsen en vroedvrouwen een nieuw geïntegreerd prenataal zorgpad. Vanaf maandag 1 november zal het nieuwe traject van start gaan.

Tot op vandaag werkten zorgverstrekkers vaak naast elkaar en kregen sommige zwangere vrouwen, vooral de meest kwetsbare, veel te weinig zorg. Andere toekomstige moeders kregen dan weer te veel zorg. Dankzij het nieuwe zorgpad behoort dubbele, tegenstrijdige of onvoldoende informatie definitief tot het verleden. Consultaties en adviezen worden op mekaar afgestemd, zodat met minder consultaties er toch een betere zorg kan gegeven worden.

Lies Versavel, coördinator Expertisecentrum De Bakermat: “Vanaf nu zullen alle zwangere vrouwen in onze regio dezelfde kwalitatieve zorg krijgen, altijd met respect voor hun eigen keuzes. Er komt één gezamenlijke informatiefolder voor alle zwangeren, waar en bij wie ze hun traject ook starten.”

Coaching voor kwetsbare vrouwen

Doordat alle zorgverstrekkers intensiever met elkaar gaan samenwerken en eenduidig communiceren van bij het begin van de zwangerschap tot na de geboorte, hebben toekomstige ouders de garantie dat ze de best mogelijke zorg krijgen. De toekomstige moeders worden op medisch vlak optimaal opgevolgd en krijgen alle nodige informatie en ondersteuning ter voorbereiding van de geboorte en tijdens de hele postnatale periode en het ouderschap. Het zwangerschapstraject is duidelijk voor iedereen en alle zorgverstrekkers stemmen hun aandeel op elkaar af. Vooral voor zwangere vrouwen in een psychosociaal kwetsbare situatie is het nieuwe zorgpad een grote meerwaarde: zij krijgen van bij het begin van de zwangerschap een aangepaste ondersteuning en coaching, zodat ook hun kind bij de start van het leven de best mogelijke kansen krijgt.

Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding : “De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is het noodzakelijk om gezinnen van bij het begin van een zwangerschap te ondersteunen bij hun zorgvragen. Het belang van geïntegreerde zorgpaden is ontzettend groot: zo kunnen we gezondheid en welzijn met elkaar verbinden.”

Pionier

Ook voor huisartsen en vroedvrouwen is het nieuwe zorgpad een meerwaarde: zij worden vanaf nu betrokken bij elke zwangerschap en zullen intensiever samenwerken en communiceren met gynaecologen en kinderartsen. Zo zal elke zorgverstrekker optimaal kunnen rekenen op de aanvullende expertise van een collega.

Het is de eerste keer in Vlaanderen en in België dat dergelijk zorgtraject concreet wordt uitgewerkt. In sommige regio’s bestaan al afspraken over de medische onderzoeken, maar dit nieuwe traject bundelt zowel medische zorg als eenduidige informatie en ondersteuning. Bedoeling is dat de regio Oost-Brabant ook haar kennis en ervaring zal delen met andere regio’s die willen inzetten op de organisatie van de zorg voor en na de geboorte. De regio Oost-Brabant was al pionier voor het pilootproject KIK (Kort in Kraamkliniek), waarbij zwangere vrouwen na de geboorte vroeger het ziekenhuis verlaten. Ondertussen is die manier van werken ingeburgerd in de meeste regio’s in Vlaanderen. De partners van dit nieuwe zorgpad hopen op een financiële erkenning van de overheid.