Geriatrie 1

Locatie

Campus Mariëndal

Gelijkvloers
Kamers 501-514
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Geriatrische patiënten

Op Geriatrie 1 verblijven patiënten met een geriatrisch profiel: mensen ouder dan 75 jaar die vaak verschillende ziektebeelden en aandoeningen hebben.

Voorzieningen

De afdeling biedt plaats aan 24 patiënten en beschikt over 12 eenpersoonskamers en 6 tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een badkamer met toilet en wastafel, telefoon, televisie en gratis wifi. De eenpersoonskamers beschikken ook over een eigen douche. De afdeling heeft een kine- en ergoruimte om patiënten zo veel mogelijk actief te houden en een dagzaal waar de patiënt (eventueel samen met familie) kan zitten.

Belangrijk bij een opname

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie u thuis neemt of onlangs genomen hebt. Overhandig het thuismedicatieformulier bij uw opname aan de inschrijvingsmedewerker van het onthaal. Op dit formulier vemeldt u de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie.
Meer info over thuismedicatie

Multidisciplinair overleg

De geriaters of andere betrokken artsen, verpleegkundige, sociaal verpleegkundige, kinesist, logopedist, ergotherapeut, diëtist, pyscholoog en verpleegkundige van het palliatief support team bespreken wekelijks in een teamvergadering de toestand van elke patiënt. Zij verzekeren zo een optimale zorgkwaliteit en bepalen de verdere behandeling.

Zorg of hulp als u weer naar huis gaat

Een medewerker van onze dienst Patiëntenbegeleiding komt in de eerste dagen na uw opname bij u langs. De gewenste zorg of hulp na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt samen met u en uw familie of huisarts besproken, en de nodige contacten worden gelegd. Zo kan de overgang van het ziekenhuis naar thuis (of naar een woonzorgcentrum, hersteloord of andere voorziening) vlot verlopen.