Kwaliteitsindicatoren

RZ Heilig Hart Tienen wil de kwaliteit van zijn zorgprocessen toetsen aan de geldende richtlijnen. Indicatoren maken het mogelijk om een welbepaald onderdeel van de kwaliteit in een ziekenhuis te meten en uit te drukken in een cijfer. Met dit resultaat kunnen wij onszelf evalueren en bijsturen indien nodig.

Ons ziekenhuis vindt transparantie belangrijk. We willen dat u als patiënt geïnformeerd kunt beslissen waar u zich laat behandelen en verzorgen. Daarom maken we de resultaten van de kwaliteitsmetingen zichtbaar op onze website.

Interne en externe kwaliteitscijfers

Deze cijfers worden binnen ons ziekenhuis opgevolgd door een projectmedewerker van de dienst kwaliteit. Hierbij maken we een onderscheid tussen interne en externe cijfers.

1.1 Interne kwaliteitscijfers

De interne cijfers kunnen verschillen van afdeling tot afdeling. Ze worden maandelijks door een projectmedewerker van de dienst kwaliteit verzameld en aan de afdeling aangeleverd. De afdeling bespreekt deze cijfers en koppelt actiepunten terug. Dit alles vormt de basis tot het opstellen van een beleidsplan.

Als je geïnteresseerd bent, mag je tijdens jouw verblijf steeds vragen om deze cijfers in te kijken.

1.2 Externe kwaliteitscijfers

Deze cijfers worden door externe instanties opgelegd. Hierbij wordt steeds dezelfde teller en noemer gebruikt. Dit biedt de mogelijkheid om ons ziekenhuis te vergelijken met andere ziekenhuizen en hieruit verbeteracties op te stellen.

Deze metingen gebeuren in samenwerking met Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren, het Vlaams Patiëntenplatform en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Bekijk hier het overzicht met de gemeten kwaliteitsindicatoren voor RZ Heilig Hart Tienen.

1.3 Kwaliteitscijfers binnen Plexus

Ons ziekenhuis vormt samen met AZ Diest, HH Leuven en UZ Leuven het locoregionale ziekenhuisnetwerk Plexus in Oost-Vlaams-Brabant. De focus van dit netwerk ligt op kwalitatieve zorg dicht bij de patiënt.

Het netwerk sloeg de handen in elkaar en ging van start met de Plexus tevredenheidsenquête op de dienst spoedgevallen. De enquête wordt verspreid onder de patiënten die, in bovengenoemde ziekenhuizen, opgenomen worden op spoed. Onze eigen resultaten worden binnen RZ Tienen maandelijks opgevolgd. Om te kunnen leren van elkaar worden de resultaten van alle ziekenhuizen twee keer per jaar binnen het netwerk met elkaar gedeeld.

Contact

Voor meer informatie omtrent onze kwaliteitsprojecten kan u contact opnemen met de dienst kwaliteit van ons ziekenhuis: kwaliteit@rztienen.be