Kwaliteitsindicatoren

RZ Heilig Hart Tienen wil de kwaliteit van zijn zorgprocessen toetsen aan de geldende richtlijnen. Indicatoren maken het mogelijk om een welbepaald onderdeel van de kwaliteit in een ziekenhuis te meten en uit te drukken in een cijfer. Met die resultaten kunnen wij onszelf evalueren en bijsturen indien nodig. Het ziekenhuis kiest voor transparantie en maakt de resultaten van de kwaliteitsmetingen publiek.

VIP2-indicatoren

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) is een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. 

De resultaten zijn te raadplegen op www.zorgkwaliteit.be. Op deze website kunt u onze resultaten vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Ziekenhuizen nemen vrijwillig deel aan het VIP²-project en kiezen zelf welke indicatoren worden gemeten. Wij nemen deel aan de metingen voor alle VIP²-indicatoren. Klik op de links hieronder om de resultaten te bekijken.

Medische indicatoren

Oncologie - Borstkanker
Oncologie - Rectumkanker
Oncologie - Longkanker 

Ziekenhuisbrede indicatoren

Ervaringen opname 
Website
Patiëntveiligheid

Indicatoren geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Patiëntervaringen Psychiatrische Afdeling
Patiëntveiligheid Psychiatrische Afdeling

Indicatoren Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven

Het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven heeft kwaliteitsindicatoren bepaald om de kwaliteit van de zorg in alle 19 ziekenhuizen van het netwerk verder te verbeteren. Op de website van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven staan de globale resultaten van zes indicatoren, met vermelding van het streefcijfer (benchmark). Klik op de links hieronder om de resultaten te bekijken.

Patiëntidentificatie
Decubitus
Acuut hartinfarct bètablokker
Acuut hartinfarct aspirine
Heup- of knieprothese: starten antibiotica
Heup- of knieprothese: stoppen antibiotica