Actief meewerken aan veilige zorg

RZ Heilig Hart Tienen streeft naar een actieve medewerking van de patiënt om samen de zorg veiliger te maken. 

Onze afspraken voor veilige zorg

We hebben een aantal afspraken opgesteld rond veilige zorg. We vragen u om deze richtlijnen te respecteren. Zo kunnen we de veiligheid van onze zorg voor u verhogen.
Lees onze afspraken rond veilige zorg

Onze patiëntveiligheidskaart

Op uw kamer vindt u een patiëntveiligheidskaart met tips om het verblijf in ons ziekenhuis veilig te laten verlopen. Lees deze aandachtig.
Download de patiëntveiligheidskaart

Tips voor veilige zorg

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform krijgt u enkele tips om als patiënt mee te waken over de veiligheid van uw zorg. 
Bekijk de tips van het Vlaams Patiëntenplatform

Meld incidenten

Een incident is een ongewenste gebeurtenis als gevolg van een medische of verpleegkundige handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Wil u een incident melden? Spreek er uw zorgverlener over aan of neem contact op met de ombudsdienst. 
Meer info over de ombudsdienst