Zorginspectie

Het ziekenhuis wordt periodiek bezocht door de Vlaamse Zorginspectie om de zorgkwaliteit te toetsen van patiëntentrajecten.

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid dat als opdracht heeft om de zorgkwaliteit in ziekenhuizen te controleren. Het volgt hiervoor het traject van een patiënt en beoordeelt of de geleverde zorg in dit traject voldoet aan de regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen…

Zo werd in 2012 het traject ‘Heelkundige patiënt’ geïnspecteerd en kreeg het ziekenhuis een positief rapport. In 2015 was het traject voor de internistische patiënt aan de beurt. Ook voor deze inspectie waren we geslaagd.

Resultaten traject heelkundige patiënt 2012

Rapport zorginspectie heelkundig traject (pdf)

Resultaten traject internistische patiënt 2015

Rapport zorginspectie Campus Mariëndal & Medisch Centrum Tienen
Rapport zorginspectie Medisch Centrum Aarschot
Rapport zorginspectie Campus St.-Jan