Afbreking van een ongewenste zwangerschap

Bent u ongewenst zwanger of komt u door uw zwangerschap in een noodsituatie terecht? Dan kunt u voor de vaak heel moeilijke keuze staan om de zwangerschap af te breken.

Tot wanneer kan een abortus?

  • Abortus of de zwangerschap afbreken kan op verzoek van de vrouw in België tot 12 zwangerschapsweken.
  • Na deze termijn is een zwangerschapsonderbreking enkel nog toegelaten om ernstige medische redenen.
  • Een overhaaste beslissing is af te raden. Daarom is het wettelijk bepaald dat tussen een aanvraag en uitvoering van de zwangerschapsafbreking een bedenktijd is van minimaal 6 dagen.
  • We proberen u in deze keuze zo goed mogelijk te begeleiden, alle mogelijkheden te bespreken of soms te verwijzen naar andere, gespecialiseerde hulpverleners om u hierin te ondersteunen.

Waar wordt een abortus uitgevoerd?

  • Het merendeel van de zwangerschapsafbrekingen in België wordt in gespecialiseerde abortusklinieken uitgevoerd en niet meer in algemene ziekenhuizen. Wij verwijzen vaak naar deze centra.
  • Voor medische nazorg en psychische begeleiding kunt u steeds bij ons terecht.
Hebt u vragen over het afbreken van een zwangerschap?
Neem contact op met de dienst Patiëntenbegeleiding via (t) 016 80 37 10.

Interessante websites

www.fara.be
Vzw Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes

www.abortus.be
Adressen en contactgegevens van centra voor abortus in Vlaanderen

www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/vrijwillige-zwangerschapsonderbreking
Meer info over vrijwillige zwangerschapsonderbreking