Zorgplanning en wilsverklaringen

We stimuleren het zo veel mogelijk om nu al na te denken over welke zorgen u nog wel of juist niet meer wilt, als u ernstig ziek wordt. Spreek hierover met uw naasten, uw zorgverleners en uw huisarts. Dit noemen we voorafgaande of ook wel vroegtijdige zorgplanning.

Belang van voorafgaande zorgplanning

  • Voorafgaande zorgplanning is zeker belangrijk naar het levenseinde toe, wanneer er misschien een moment komt waarop u niet meer uw wensen kunt bespreken of uiten. Dan is het erg nuttig dat men uw mening hierover kan terugvinden of met u naasten bespreken. Dit betekent dat u hier op tijd (vooraf) over moet nadenken, wanneer u hiertoe nog in staat bent.
  • Het is onze plicht als zorgverleners om de mening en actuele wil van de patiënt te respecteren. De patiënt kan altijd behandelingen weigeren. (Wet patiëntenrechten )
  • Uw actuele wil kunt u meedelen aan uw arts en hoeft u nooit op papier te zetten (uitzondering bij een actueel verzoek tot euthanasie). Er kan echter een moment komen waarbij u uzelf niet meer kunt uiten (coma, dementie….). Op dat moment is het belangrijk dat u vooraf al uw wensen op papier heeft gezet.
  • In uw patiëntendossier nemen wij al uw documenten op rond voorafgaande zorgplanning of eventueel opgestelde wilsverklaringen. Breng ze dus zeker mee naar het ziekenhuis.

Registratie van voorafgaande zorgplanning

Door de arts

Uw arts (of verzorging in bv. het rusthuis) kan uw wensen over welke zorg u wel of niet meer wil, noteren in documenten, bv. reanimatie, toedienen van kunstmatige voeding, beademingsapparatuur enz. Zorg ervoor dat u deze documenten bij u hebt als u in ons ziekenhuis wordt opgenomen. Deze documenten kunt u te allen tijde aanpassen en worden dus soms na overleg met uzelf en uw artsen aangepast bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Door de patiënt

  • Ook kunt u zelf vooraf documenten opstellen: wilsverklaringen. Het is belangrijk om goed na te lezen in welke mate ze afdwingbaar zijn, officieel geregistreerd kunnen worden, welke impact ze hebben en hoe lang ze geldig zijn.
  • Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen formulieren. Deze kunt u terugvinden op de website van uw gemeente of aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u woont.
Hebt u vragen over vroegtijdige zorgplanning en wilsverklaringen? Neem contact op met het Palliatief Support Team via (t) 016 80 37 17.

Interessante websites

Voor patiënten

https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/
Link uitleg en brochure Wegwijs in voorafgaande zorgplanning

https://www.health.belgium.be/nl/formulier-van-wilsverklaring-inzake-euthanasie
Link naar het officiële document voor wilsverklaring euthanasie

https://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/levenseinde
Link naar website met info over wilsverklaring euthanasie

https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/negatieve-wilsverklaring/
Link naar website met info over negatieve wilsverklaring

Voor uw arts

Pallialine: https://palliatievezorgvlaanderen.be/pallialine/