Ethisch comité

Opdracht

De spil van de ethische dynamiek in ons ziekenhuis is het ethisch comité. Het comité heeft een drievoudige opdracht (overeenkomstig artikel 70 van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen):

 • Begeleiding en advies over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. Het comité geeft algemene schriftelijke ethische adviezen en ondersteunt het ethisch overleg op beleidsniveau en in de dagelijkse werking van het ziekenhuis. Onder impuls van het ethisch comité worden heldere afspraken gemaakt over ethische knelpunten in de klinische praktijk. Deze afspraken worden vastgelegd in procedures en op vastgelegde tijdstippen geëvalueerd. Bv. protocollen over levenseinde, het weigeren van een behandeling, reanimatiebeleid.
 • Ondersteuning bij ethisch gefundeerde beslissingen in individuele gevallen. Patiënten en hun naasten, of zorgverstrekkers (in en buiten het ziekenhuis) die met een ethische probleem worstelen, kunnen bij de voorzitter van het ethisch comité terecht voor individueel advies. Hun anonimiteit wordt uiteraard steeds gewaarborgd.
 • Advies over medisch-wetenschappelijke studies die experimenten met mensen inhouden.

Contact voor ethische vragen

 • Wanneer u als patiënt of zijn naaste, of als interne of externe zorgverlener een ethisch probleem hebt, kunt u raad vragen aan het ethisch comité via: ethischcomite@rztienen.be t.a.v. de voorzitter, dr. Ine Riphagen.
 • De voorzitter bespreekt uw vraag met minimaal 3 andere leden van het ethisch comité, bij voorkeur uit verschillende disciplines. Uw anonimiteit wordt hierbij uiteraard gegarandeerd.
 • U ontvangt bij voorkeur binnen de week de conclusie van dit overleg per mail.
 • Op de eerstvolgende vergadering van het comité wordt het verstrekte advies geëvalueerd door de andere leden van het ethisch comité.

Leden

 • Dr. Anne Beyen
 • Dries Deweer (externe ethicus)
 • Tom De Gendt (externe jurist)
 • Dr. Veerle Gregoor
 • Dr. Koen Keirse
 • Sonja Krawinckel
 • Dr. Anneleen Peeters
 • Dr. Ine Riphagen (voorzitter)
 • Dr. Frederik Temmerman (coördinator klinische studies)
 • Dr. Ann Vantrappen
 • Dr. Johan Wuyts (externe huisarts)

Permanent uitgenodigd: Sandra Boets, Linda Schevenels, dr. Michel Reniers, Vanessa Vannijvel, Liesbet Dumont, Eva Marie Castro

Het ethisch comité onderschrijft de missie en visie van ons ziekenhuis (zie bijlage Ethisch kader in de downloads onderaan).

Downloads