Euthanasie

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Hierdoor is euthanasie erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor een actieve levensbeëindiging, als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Wettelijke bepalingen

 • Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen, herhaald en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie.
 • Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht.
 • De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
 • De patiënt is een wilsbekwame meerderjarige.
 • De patiënt is een oordeelsbekwame minderjarige. De psycholoog of kinderpsychiater beslist over de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige.

Wet geeft recht op verzoek om euthanasie, niet op euthanasie zelf

Een arts is dus niet verplicht om euthanasie uit te voeren of men kan een andere zorgverlener niet verplichten om mee te werken aan euthanasie. Patiënten zullen wel altijd geholpen worden in ons ziekenhuis om een andere arts te vinden die wil meewerken aan euthanasie.

Terminale patiënten

 • Wanneer de behandelende arts een vraag voor euthanasie krijgt, wordt een gedetailleerd stappenplan gevolgd. Bij terminale patiënten behandelen we de euthanasievraag in een context van palliatieve totaalzorg. We respecteren vanzelfsprekend de wettelijke bepalingen.
 • We willen in de eerste plaats een luisterend oor bieden aan de patiënt en herhaaldelijk het gesprek met hem aangaan om zijn verzoek tot euthanasie uit te klaren. We nemen daarvoor de nodige tijd en we betrekken een multidisciplinair team van zorgverleners. We staan de patiënt bij in de bespreking met zijn naasten en we verzekeren ook nazorg.

Ethische afwegingen bij het levenseinde

Zeker naar het levenseinde toe moet zorg nog altijd bijdragen tot de menswaardigheid van de persoon. Zorg mag geen lijden blijven toevoegen aan het leven. We moeten ethisch nadenken of wat we doen wel het goede is voor deze patiënt. Palliatieve zorg probeert vooral ’leven toe te voegen aan de dagen’. Ons palliatief support team speelt een centrale rol bij het bevorderen van de totaalzorg rond het levenseinde: nl. de patiënt samen met zijn naasten aan het einde van het leven zo zorgvuldig en menselijk mogelijk benaderen.

Niet-terminale patiënten

De wet voorziet bijkomende stappen:

 • De behandelende arts moet een bijkomende arts raadplegen: psychiater of specialist van betrokken aandoening.
 • Er moet minimum 1 maand zijn tussen opstellen van schriftelijk verzoek en de eigenlijke euthanasie-uitvoering.
 • Binnen ons ziekenhuis moet de behandelende arts advies vragen aan het ethisch comité. Het ethisch comité antwoordt binnen de twee weken.
Hebt u vragen over euthanasie? Neem contact op met het Palliatief Support Team via (t) 016 80 37 17.

Interessante websites