Zwangerschapsafbreking om medische redenen

Soms kan een afbreking van een gewenste zwangerschap om medische redenen worden overwogen. Dit is een zeer zware beslissing waarbij we u intensief begeleiden.

Wanneer is het toegelaten?

Een zwangerschapsonderbreking om medische redenen is wettelijk toegelaten ook na de 12e week zwangerschap, als de arts in de prenatale onderzoeken vaststelt dat:

 • de foetus of het ongeboren kindje ernstige afwijkingen heeft.
 • de baby aan een zware ziekte lijdt die niet te genezen is.
 • de zwangerschap een bedreiging vormt voor de gezondheid van de moeder.

Medisch en ethisch advies

Of een bepaalde afwijking van de foetus de vraag naar het afbreken van de zwangerschap oproept bij de aanstaande ouders, is een zeer persoonlijk gegeven. Onze gynaecologen bespreken deze vraag altijd heel ernstig en in alle openheid. Ze geven een zorgvuldige diagnose en proberen een uitspraak te doen over de vooruitzichten, waarbij ze ook de therapeutische mogelijkheden uitvoerig bespreken. Indien nodig verwijzen ze door naar een universitair ziekenhuis voor verdere onderzoeken en advies.

Verloop van de aanvraag

 • Als op basis van alle medische informatie de aanstaande ouders de zwangerschap willen afbreken, wordt hun vraag voorgelegd aan een interne commissie van experts zoals de behandelende gynaecoloog, (hoofd)vroedvrouw, een tweede gynaecoloog, pediater, lid palliatief support team, sociaal verpleegkundige …
 • Na het akkoord van de commissie bespreekt de gynaecoloog het verdere verloop van de zwangerschapsafbreking in ons ziekenhuis. 
 • Indien de interne commissie oordeelt dat een afbreking om medische redenen niet nodig is, maar de ouders hier toch op aandringen, komt binnen de 48 uur een medisch-ethische comité samen voor bijkomend advies.
 • Bij negatief advies kunnen de aanstaande ouders zich ook naar een andere instelling richten voor een tweede opinie, waarbij wij alle relevante gegevens uit het dossier ter beschikking stellen.
 • Het is wettelijk bepaald dat tussen aanvraag en uitvoering van de zwangerschapsafbreking een bedenktijd is van minimaal 6 dagen. De opname in het ziekenhuis kan dus pas na deze periode plaatsvinden.
 • Als de zwangerschap wordt afgebroken na de 22e zwangerschapsweek, kiest men er soms voor om de ongeboren baby al voor de afbreking te laten inslapen door een inspuiting. Hiervoor wordt doorverwezen naar UZ Leuven.
 • Tijdens de opname voor de zwangerschapsafbreking zelf wordt u intensief begeleid door het team van artsen en vroedvrouwen van de materniteit.
 • De mogelijkheid tot nuttige bijkomende medische onderzoeken op de foetus of baby worden besproken.

Psychologische begeleiding

 • Een gewenste zwangerschap afbreken is een zeer zware beslissing. We vinden het belangrijk dat de patiënte en haar partner hierbij intensief begeleid worden. We brengen de huisarts op de hoogte van de situatie en we leggen een afspraak vast met de sociaal verpleegkundige. Men kan ook een beroep doen op een psycholoog of pastoraal werker van het ziekenhuis.
 • We proberen de individuele wensen van de ouders in dit moeilijke rouwproces maximaal te respecteren en hierbij alle psychische steun te verlenen. Contact, naamgeving, herinneringen en afscheid zijn hierbij erg belangrijk en we geven hier graag alle tijd en ruimte voor.
 • Nabespreking met uw artsen, advies voor latere zwangerschap, psychologische begeleiding en eventuele verwijzing voor nazorg of lotgenotencontacten worden steeds gepland voor ontslag naar huis.
Hebt u vragen over het afbreken van een zwangerschap? Neem contact op met de dienst Patiëntenbegeleiding via (t) 016 80 37 10.

Interessante websites

http://www.fara.be
Vzw Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes

http://www.cozapo.be
Cozapo is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.