Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie wordt een patiënt tijdens zijn laatste levensdagen in slaap gehouden met slaapverwekkende medicatie. Door de sedatie wordt het bewustzijn van de patiënt verlaagd waardoor hij de klachten (bv. pijn, angst, delier, ademnood ...) niet meer voelt tot het natuurlijke moment van overlijden.

Sedatie is geen euthanasie

Palliatieve sedatie is geen euthanasie en heeft dus niet als doel het leven te verkorten. Het beoogt een maximaal comfort van de terminale patiënt. De dosering en het type medicatie hangen af van de noden van de patiënt en kan waar nodig aangepast worden. Men kan er voor kiezen het bewustzijn van de patiënt niet volledig of niet de hele tijd uit te schakelen zodat de patiënt nog kan reageren of contact kan hebben met zijn familie.

Onze benadering

  • In het kader van onze palliatieve zorgverlening volgen we een uitgebreide en strikte procedure voor palliatieve sedatie.
  • We houden niet alleen rekening met fysieke symtomen, maar ook met de levensvisie van de patiënt, zijn geloof en wensen en de wensen van familieleden en naasten.
  • We hebben waar nodig een interdisciplinaire benadering en vragen gespecialiseerd palliatief advies om te bepalen of de symptomen in kwestie inderdaad alleen via sedatie kunnen worden verlicht.
  • We zorgen voor een zo goed mogelijke communicatie met de patiënt en de naasten. Bij een wilsbekwame patiënt verzekeren we ons van de geïnformeerde toestemming van de patiënt. We voorzien de nodige uitleg en respecteren de nodige bedenktijd.
Hebt u vragen over palliatieve sedatie? Neem contact op met het Palliatief Support Team via (t) 016 80 37 17.