Palliatieve zorgverlening

Wanneer een patiënt aan een ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte lijdt, is de zorg minder en minder gericht op genezen maar steeds meer op het zoveel mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het leven dat nog rest.

Het accent verschuift dus van genezen of verlengen van het leven, naar nog zo comfortabel mogelijk leven, het verlichten van symptomen en uiteindelijk ook zo comfortabel mogelijk sterven.

Hoe wordt palliatieve zorg in ons ziekenhuis georganiseerd?

  • Palliatieve zorg wordt in ons ziekenhuis door een gespecialiseerd palliatief support team ondersteund.
  • Verder heeft ook elke verpleegafdeling een referentieverpleegkundige voor palliatieve zorg en is er een standaardverpleegplan palliatieve zorg.
  • Iedereen kan de vraag naar palliatieve zorgen stellen: de patiënt zelf, de behandelend specialist of huisarts, de verpleegkundige, de naasten van de patiënt, de pastoraal medewerker ...

Aandachtspunten in palliatieve zorg

  • Naast pijnstilling en behandeling van de ziektesymptomen door de arts-specialist, stelt het Palliatief Support Team alles in het werk om de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten te behalen.
  • Onze palliatieve zorgverlening biedt daarom zorg op maat: wat de levenskwaliteit concreet betekent, bepaalt iedereen immers voor zichzelf.
  • We hechten in de palliatieve zorg veel belang aan de lichamelijke, maar ook aan de psychische en spirituele aspecten van de zorg. We besteden ook extra aandacht aan de omgeving en de naasten van de patiënt.
  • Er is ook zeer nauw contact met alle externe diensten die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg thuis.
Hebt u vragen over palliatieve zorgverlening? Neem contact op met het Palliatief Support Team via (t) 016 80 37 17