Orgaan- en weefseldonatie

De  dood van een naaste kan een nieuw begin van leven zijn voor andere, erg zieke mensen. Eén donor kan immers tot 8 mensenlevens redden. Toch is en blijft de keuze voor orgaandonatie vaak een dilemma.

In ons land wachten veel mensen op een orgaantransplantatie. Elk jaar sterven mensen omwille van een tekort aan organen.

Ons ziekenhuis erkent dit probleem en heeft een samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven voor orgaandonatie. We volgen dit protocol zeer strikt en respectvol op.

Wie kan doneren?

De Belgische wetgeving stelt dat iedereen (als je Belg bent of indien je meer dan 6 maanden in België woont) een potentiële donor is. Indien u geen donor wenst te zijn, moet u hiervoor expliciet verzet aantekenen bij uw gemeente. 

Wilsverklaring orgaandonatie

Verzet, maar ook expliciete toestemming voor donatie van eigen organen kan worden geregistreerd bij de dienst bevolking op het gemeentehuis. Op de website www.beldonor.be kunt u een wilsverklaring over orgaandonatie downloaden en invullen.

Donatie na overlijden

 • In ons ziekenhuis kunnen enkel overleden patiënten doneren. Dit wil zeggen dat de donor hersendood is verklaard. Hersendood betekent de onomkeerbare dood van hersenen door meestal zeer onverwachte gebeurtenissen zoals hersentrauma, hersenbloeding … 
 • Deze diagnose wordt gesteld door 3 artsen en onafhankelijk van de medische teams die instaan voor het wegnemen en transplanteren van organen. 

Welk materiaal kan gedoneerd worden?

 • Hart, longen, lever, alvleesklier, nieren en dunne darm zijn geschikte organen voor transplantatie.
 • Men kan ook weefsels doneren die kunnen worden getransplanteerd zoals huid, hoornvlies, peesweefsel …

Respect voor wil donor en nabestaanden

 • Na een overlijden van een potentiële donor gaan de artsen na of deze persoon geregistreerd staat als donor.
 • Als dit niet het geval is, vraagt de arts aan de nabestaanden hoe de overledene tegenover orgaandonatie stond. Dit is een moeilijk gesprek op een moeilijk en meestal onverwacht moment. Als de overledene niet geregistreerd staat als donor en uit het gesprek blijkt dat de naaste familieleden zich tegen de orgaanafname verzetten, respecteert de arts deze mening.
 • Daarom is het belangrijk om hierover met elkaar te spreken en uw mening vooraf aan uw familie kenbaar te maken of uitdrukkelijk te registreren bij de gemeente. 

Verloop orgaandonatie

 • Als er geen bezwaar is, onderzoekt een team van het ziekenhuis of de donor geschikt is en wordt zijn weefseltype bepaald.
 • Nadien verwittigt men Eurotransplant. Eurotransplant  is een overkoepelend samenwerkingsverband tussen de verschillende transplantcentra van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië en Slovenië.
 • Zij overlopen de wachtlijst en beslissen op basis van de onderzoeken welke potentiële ontvanger de meeste kans heeft op een succesvolle transplantatie.
 • Nadien worden de organen in het operatiekwartier weggenomen bij de donor en vervoerd naar de potentiële ontvanger in binnen- of buitenland. De organen worden direct getransplanteerd bij de kandidaat-ontvanger.
 • Daarna wordt het lichaam van de donor overgedragen aan de familie.
 • Het wegnemen van organen gebeurt met het grootste respect voor de overledene en de naasten. 

Anonimiteit donatie

Orgaandonatie is altijd belangeloos en gratis. De donatieprocedure verloopt verplicht in alle anonimiteit. De ontvanger weet niet wie zijn donor was of vanwaar hij kwam, en ook de nabestaanden van de donor weten niet wie geholpen werd. Enkele tijd na de donatie neemt men vanuit het ziekenhuis contact op met de donorfamilie om een afsluitend gesprek te voeren. 

Hebt u vragen over orgaan- en weefseldonatie? Neem contact op met de dienst Patiëntenbegeleiding via (t) 016 80 37 10

Interessante websites

www.beldonor.be
Website van de FOD Volksgezondheid over orgaandonatie

www.eurotransplant.org
Website van de wettelijk erkende organisatie Eurotransplant die orgaantransplantaties coördineert

www.navado.be
Vereniging van nabestaanden van orgaandonors