Klinische studies

Goedkeuringsadviezen van klinische studies moeten met het aanvraagformulier  aangevraagd worden bij het ethisch comité. U kunt dit downloaden onderaan deze pagina.

  • Contact: ethischcomite@rztienen.be t.a.v. de coördinator klinische studies, dr. Frederik Temmerman.
  • U moet altijd één elektronisch dossier indienen en één papieren dossier voor medicolegale redenen.
  • Het dossier wordt tegelijk met het advies van het ethisch comité ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité.
  • Het directiecomité schat de impact in van de klinische studie op de organisatie en bepaalt eventuele voorwaarden. Indien van toepassing wordt een vergoeding voor het gebruik van personeel en infrastructuur van het ziekenhuis bepaald.
  • De gebruikte medicatie moet via de apotheek worden geleverd tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord van de hoofdapotheker. Kosten verbonden aan follow-up onderzoeken die geen routineonderzoeken zijn, mogen niet gedragen worden door de patiënt, het ziekenhuis of het Riziv.
  • De procedure verloopt volledig elektronisch: er hoeft dus niet gewacht te worden op een bijeenkomst van het ethisch comité.
  • Eventuele onduidelijkheden die tijdens de evaluatie bestaan, worden in eerste instantie opgenomen met de lokale onderzoeker en/of de opdrachtgever. Na verduidelijking keurt het ethisch comité het opstarten van het experiment al dan niet goed.

Aanvraagformulieren en extra info