Restmateriaal

Restmateriaal is het overblijvende lichaamsmateriaal, zoals lichaamsweefsel en bloed, urine of andere lichaamsstoffen, dat voor onderzoek werd afgenomen.

Het restmateriaal wordt na de analyses in het labo afgevoerd conform de wettelijke richtlijnen van het OVAM via het risico-houdend medisch afval.

Embryo’s of foetussen, voor zover geen crematie of begrafenis gebeurde, vallen ook onder deze procedure.

Biobanken

Overblijvend lichaamsmateriaal kan ook samen met medische gegevens en laboratoriumuitslagen bewaard worden in zogenaamde biobanken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van restmateriaal voor biobanken is strikt wettelijk geregeld. De wet (artikel 20 van de wet van 19 december 2008) veronderstelt de stilzwijgende goedkeuring van de patiënt voor het gebruik van zijn overblijvend lichaamsmateriaal. Als de patiënt dit niet wenst, kan hij een schriftelijke weigering indienen bij de arts die hem behandelt.

Momenteel bewaren wij in ons ziekenhuis geen restmateriaal voor wetenschappelijke doeleinden in biobanken.

Klinische studies

Lichaamsmateriaal kan specifiek afgenomen worden in het kader van klinische studies. Hiervoor is een vrijwillige en schriftelijke toestemming van de proefpersoon vereist. Elke klinische studie is wettelijk onderworpen aan een goedkeuring door een centraal (veelal een universitair centrum) en een lokaal ethisch comité (in dit geval RZ Heilig Hart Tienen).

Orgaan- en weefseldonatie

In ons ziekenhuis kan in zeer specifieke omstandigheden orgaan- en weefseldonatie door een hersendode patiënt plaatsvinden. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol met UZ Leuven.

Meer over orgaan- en weefseldonatie